Valper

G-KULL

Mor: Lokattens Keep the Beat (Alaya)
Reg nr: S40651/2006
Far: Izakhan`s St kaspar
Reg nr: 01231/05
Født 29/6-2012
4 tisper og 4 hanner

Kyi-M-Byang Gser Mitsi
Kyi-M-Byang Gser Garma (Milli)
Kyi-M-Byang Gser Gwa
Kyi-M-Byang Gser Vickan
Kyi-M-Byang Gser Apo
Kyi-M-Byang Gser Toby
Kyi-M-Byang Gser Lucky
Kyi-M-Byang Konrad Kasparsønn

Reg nr: NO49533/12
Reg nr: NO49534/12
Reg nr: NO49535/12
Reg nr: NO49536/12
Reg nr: NO49529/12
Reg nr: NO49530/12
Reg nr: NO49531/12
Reg nr: NO49532/12
Ledig valper

Hanne 1

Hanne 2

Tispe